Vårdanalys

Sverige

Om Vårdanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) är en statlig myndighet med uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndighetens projekt är av strategisk karaktär och ska generera policyrelevanta kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare rörande vårdens och omsorgens funktionssätt och styrning. Målet är en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för. På myndigheten jobbar ca 45 personer varav 35 jobbar på analysavdelningen. Analysavdelningens verksamhet omfattar såväl egeninitierade projekt som uppdrag från regeringen.
Läs mer: http://www.vardanalys.se/

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?