Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sverige

Om Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 160 anställda och har verksamhet i hela landet. Läs mer på vår webbplats www.spsm.se

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?