CAN - Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Sverige

Om CAN - Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Det gör vi genom publicera nationella rapporter och undersökningar, våra webbplatser för olika målgrupper, vår tidskrift Alkohol & Narkotika, kurser, konferenser och vårt bibliotek. CAN grundades 1901. CAN är en ideell förening med 47 medlemsorganisationer. CAN tar inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?