CAN - Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Sverige

Om CAN - Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Det gör vi genom publicera nationella rapporter och undersökningar, våra webbplatser för olika målgrupper, vår tidskrift Alkohol & Narkotika, kurser, konferenser och vårt bibliotek. CAN grundades 1901. CAN är en ideell förening med 47 medlemsorganisationer. CAN tar inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor.

1 jobb med CAN - Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

  • CAN söker ny direktör

    • Stockholm
    • CAN - Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

    CAN söker nu en direktör som har det övergripande ansvaret för verksamheten och som leder det löpande arbetet på kansliet som idag har ett knappt