Södertörnssamarbetet

Sverige

Om Södertörnssamarbetet

Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 480 000 invånare. Attraktionskraften kan mätas i både en kraftig befolkningstillväxt och i starka och världskända företag i ett differentierat näringsliv som satsar på forskning och utveckling. Attraktionskraften kan också mätas i form av goda utbildningsmöjligheter på universitets- och högskolenivå. Exempel är Scania, Astra Zeneca och Karolinska Universitetssjukhuset, som har en stark koppling till den högre utbildningen och forskningen som bedrivs vid Södertörns högskola, Tekniska högskolan (KTH) och Karolinska Institutet. Ett växande kunskapscenter rörande Life Science byggs upp i Flemingsberg och ett i Södertälje: Flemingsberg Science och Science Park i Södertälje. Södertörnsamarbetet samverkar för att stärka den kommunala och regionala utvecklingen för att kommunledningarna i politik och förvaltning ska nå sina mål i hemkommunen.x

1 jobb med Södertörnssamarbetet

Prenumerera på jobb via e-post