Stora Sköndal

Sverige

Om Stora Sköndal

Välkommen till Neurologiska rehabiliteringskliniken vid Stora Sköndal, där vi har 40 års erfarenhet av att bedriva kvalificerad specialiserad neurologisk rehabilitering i sluten- och öppen vård, samt sedan 2015 även en specialistläkarmottagning för ME/CFS (myalgisk encefalopati/chronic fatigue syndrome) på uppdrag av SLL.

Majoriteten av inneliggande patienter kommer hit direkt från akutsjukhus. Behandlingsprogrammen som utvecklats på vår Dagrehabilitering är i vissa fall unika i Sverige. ME-mottagningen är en av två i Stockholm, med nu fyra läkare och ett fullständigt rehabteam. Genom samarbete med bland annat Karolinska Institutet och delägarskap i Ersta/Sköndal/Bräcke Högskola bedriver vi också utbildning och forskning.

1 jobb med Stora Sköndal

Prenumerera på jobb via e-post