Resurscenter Mo Gård AB

Sverige

Om Resurscenter Mo Gård AB

Mo Gård är en stiftelseägd non-profit verksamhet som erbjuder tjänster inom stöd och service, behandling, utbildning samt kunskapsstöd. Verksamhetens fokusområden är kommunikation och funktionsnedsättning.

Individens behov, förutsättningar och önskemål är alltid utgångspunkten i Mo Gårds arbete, verksamheten ser till hela människan och livssituationen för att skapa rätt stöd och insatser. Kommunikation eller stöd i kommunikationen är en viktig del i att skapa rätt förutsättningar för ett gott liv.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?