SFHM

Sverige

Om SFHM

SFHM är en statlig myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att sprida kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. I SFHM ingår Armémuseum, Flygvapenmuseum, kansliet för Sveriges militärhistoriska arv, en stab för myndighetsövergripande frågor samt Försvarets traditionsnämnd. Verksamheten är i huvudsak lokaliserad till Stockholm och Linköping och har ungefär 80 anställda. Den 1 juni 2017 tillträder Magnus Hagberg som överintendent och chef för myndigheten. Här kan du läsa mer om myndigheten SFHM.

1 jobb med SFHM

Prenumerera på jobb via e-post