Svenska Institutet

Sverige

Om Svenska Institutet

Målsättningen för enhetens verksamhet är att öka kännedom om och intresse för Sverige generellt och för svensk kultur specifikt, samt öka det svensk-franska utbytet inom kultur, forskning och samhällsliv. SI Paris erbjuder en bred verksamhet med utställningar, seminarier och andra evenemang samt svenskundervisning, gästbostäder och café. Enheten ingår i SI:s avdelning för interkulturell dialog, vars verksamhet syftar till att stärka kännedom om och intresse för Sverige, svenska erfarenheter och kompetenser utomlands.x

1 jobb med Svenska Institutet