Svenska Institutet

Sverige

Om Svenska Institutet

Målsättningen för enhetens verksamhet är att öka kännedom om och intresse för Sverige generellt och för svensk kultur specifikt, samt öka det svensk-franska utbytet inom kultur, forskning och samhällsliv. SI Paris erbjuder en bred verksamhet med utställningar, seminarier och andra evenemang samt svenskundervisning, gästbostäder och café. Enheten ingår i SI:s avdelning för interkulturell dialog, vars verksamhet syftar till att stärka kännedom om och intresse för Sverige, svenska erfarenheter och kompetenser utomlands.x

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?