Betaniastiftelsen

Sverige

Om Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan bedriver verksamhet inom tre profilområden: palliativ vård, kriskommunikation och existentiell hälsa. Målgrupper är sjuka, närstående och vårdpersonal, men även andra enskilda och grupper som behöver stöd.

Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg.

I nuläget befinner vi oss i en spännande fas med flera rikstäckande lanseringar runt hörnet, tex Palliation ABC – en nationell webbutbildning inom palliativ vård och Kulturarenan – en samlingsplats för kultur online för sjuka och närstående samt vårdpersonal. Vi är ett litet och effektivt kansli men har en rad samarbetspartners.

Vårt kontor ligger på Högbergsgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Läs mer om oss på webben:

http://www.betaniastiftelsen.nu/ http://palliationsakademin.se/ http://kulturarenan.se/

1 jobb med Betaniastiftelsen

Prenumerera på jobb via e-post