Sophiahemmet Högskola

Sverige

Om Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola startar utbildning på forskarnivå inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa. Forskningen vid högskolan är inriktad mot Vård vid akuta och långvariga sjukdomstillstånd och Reproduktiv och perinatal hälsa.

Sophiahemmet Högskola grundades 1884 och är en enskild utbildningsanordnare med Sophiahemmet, ideell förening som huvudman. Högskolan är en del av koncernen Sophiahemmet där också Sophiahemmet sjukhus ingår. Sophiahemmet ideell förening stödjer patientnära forskning som sker i samverkan mellan högskola och sjukhus. Högskolan erbjuder utbildningar på grundnivå och avancerad nivå såsom sjuksköterskeprogram, specialistsjuksköterskeprogram, magisterprogram och barnmorskeprogram och har cirka 1500 studenter. 

1 jobb med Sophiahemmet Högskola

Prenumerera på jobb via e-post