BalticSea2020

Kontakta: Conrad Stralka

Lilla Frescativägen 4b
Stockholm
Stockholm
10405
Sverige

Tel: 08 673 97 54

Epost: conrad.stralka@balticsea2020.org

Om BalticSea2020

Stiftelsen BalticSea2020 finansierar åtgärder och projekt som bidrar till en friskare Östersjö, samt forskning som breddar eller fördjupar kunskapen om Östersjön och dess avrinningsområde. Vidare arbetar stiftelsen med initiativ inom opinionsbildning och film i syfte att sprida kunskap till beslutsfattare, allmänhet och skolor. Arbetet bedrivs under ledning av egen personal och med stöd av externa institutioner och organisationer. Läs mer om vårt arbete på www.balticsea2020.org.

1 jobb med BalticSea2020

Prenumerera på jobb via e-post