Föreningen för den Beridna Högvakten

Sverige

Om Föreningen för den Beridna Högvakten

Föreningen för den Beridna Högvakten har som ändamål att ideellt och ekonomiskt stödja bevarandet av den beridna högvakten i Stockholm. Det är en ideell civil organisation av folkrörelsekaraktär. Föreningen finansierar Stiftelsen för den Beridna Högvakten, som äger hästarna och har ingått avtal med Försvarsmakten (FM) som reglerar hur samarbetet ska bedrivas med FM. Föreningen bildades 1985 i syfte att bevara hästarna i det svenska statsceremonielet. Föreningen finansierar inköp och utbildning av de 80 hästar som krävs för verksamheten samt står för huvuddelen av de direkta kostnaderna (foder med mera) för driften av stallen på Kavallerikasernen. Det är alltså inte längre staten som betalar hästarna, utan föreningen och dess medlemmar. Den beridna vaktparaden är en viktig symbol för Sverige och spelar en betydelsefull roll som en del av det svenska kulturarvet vid statsbesök, nationaldagsfirande och kungliga bröllop. Utan föreningen och dess medlemmar skulle denna mångåriga tradition försvinna.

Föreningen ska sprida kännedom om dess betydelse såsom en unik företeelse ur kulturell och turistbefrämjande synpunkt och genom att samla in medel för att behålla och förnya det hästmaterial som behövs för den beridna högvakten.

För att den Beridna Högvakten ska kunna sprida glädje, pompa och ståt på Stockholms gator krävs i dag två huvudaktörer. Den ena är Föreningen för den Beridna Högvakten, den andra är Försvarsmakten.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?