Statens konstråd

Sverige

Om Statens konstråd

Statens konstråd är en statlig myndighet som producerar konst i gemensamma miljöer. Statens konstråd är en dynamisk arbetsplats med stort fokus på utvecklingsarbete och samarbete i team. 2018 får Statens konstråd ett nytt uppdrag att vara nav för kunskapsutveckling inom området konst och gemensamma miljöer. Syftet är att möta behovet hos kommuner och andra aktörer av både kompetensutveckling och konkret rådgivning, och att driva utvecklingen av området offentlig konst som del av samhällsplanering och byggande. I uppdraget ingår att stimulera metodutveckling, forskning och utbildning inom området samt att i nära samverkan med Konstenheten arbeta med konstnärliga utvecklingsprojekt i hela landet.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?