Statens historiska museer

Sverige

Om Statens historiska museer

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. Myndigheten befinner sig just nu i en intensiv förändringsfas då två myndigheter slås ihop till en, med nytt uppdrag och ny organisation. I myndigheten ingår från den 1 januari 2018 Historiska museet, Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet, Skoklosters slott, Hallwylska museet samt Tumba bruksmuseum. Myndigheten bedriver även uppdragsverksamheten Arkeologerna.  

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?