Boverket

Sverige

Om Boverket

Boverket är en den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi har regeringens uppdrag att leda arbetet med ett hållbart samhällsbyggande till nytta för medborgarna. På Boverket arbetar idag 250 personer, bland annat jurister, arkitekter, planerare, ekonomer, civilingenjörer, samhällsvetare och kommunikatörer. Vi har den senaste tiden fått stora regeringsuppdrag inom digitalisering, inomhusmiljö och arkitektur. Vi beräknar därför växa med ett 50-tal personer under 2018, främst i Karlskrona men även i Malmö.

I samband med att Boverket växer, inrättar vi flera nya enheter, som bemannas av erfarna medarbetare tillsammans med nyrekryterad kompetens inom området. Enhetscheferna har en viktig del i att forma verksamheten och det framtida Boverket. Vill du vara med i vårt förändringsarbete är det här arbetet för dig.x

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?