Utrikespolitiska institutet

Sverige

Om Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet (UI) - är Sveriges ledande institut för forskning och information kring internationella frågor med särskild betydelse för Sverige. UI fördjupar och berikar det utrikespolitiska samtalet genom att främja intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor. Det gör UI genom forskning, analyser, seminarier, konferenser, egna publikationer, medverkande i media, deltagande i internationella nätverk med mera.

På UI:s kansli i Stockholm arbetar ca 50 personer. De fem programinriktningarna för UI:s verksamhet är för närvarande Europa, Ryssland och Eurasien, Mellanöstern och Nordafrika, Asien samt Global politik och säkerhet. Programområdena och deras innehåll ändras/justeras utifrån bl a fortlöpande omvärldsanalyser.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?