Skellefteå Museeum

Sverige

Om Skellefteå Museeum

Skellefteå museum AB ägs idag till 60 procent av Skellefteå kommun och till 40 procent av Regionförbundet Västerbottens län. Skellefteå museum ska sträva mot de gemensamma strategier som finns i kommun och region. Vårt uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv och miljöer i de berörda kommunerna. Museet har länsdelsansvar för kulturmiljövård i Skellefteå, Malå och Norsjö och länsansvar för teknik- och industrihistoria efter år 1900.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?