Statens försvarshistoriska museer (SFHM)

Sverige

Om Statens försvarshistoriska museer (SFHM)

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att sprida kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. I SFHM ingår Flygvapenmuseum, Armémuseum, kansliet för Sveriges militärhistoriska arv, en stab för myndighetsövergripande frågor samt Försvarets traditionsnämnd. Verksamheten är i huvudsak lokaliserad till Stockholm och Linköping och har ungefär 75 anställda. Här hittar du ytterligare information om SFHM.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?