NTA Skolutveckling ekon. förening

Kontakta: Marja Andersson

c/o Kungl. Vetenskapsakademinen
Box 50005
Stockholm
Stockholms län
104 05
Sverige

Tel: 08-6739521

Om NTA Skolutveckling ekon. förening

NTA Skolutveckling ekonomisk förening bildades 2003 och har kommuner och fristående skolor som medlemmar. Föreningens ändamål är att stärka pedagogers, lärares, barns och elevers kunskapsutveckling i naturvetenskap, teknik och matematik. Verksamheten är inriktad mot förskola, förskoleklass samt grundskola. NTA Skolutvecklings nationella kansli består för närvarande av sex anställda med huvuduppgiften att stödja medlemmarnas lokala NTA-arbete. 

 

  

1 jobb med NTA Skolutveckling ekon. förening

Prenumerera på jobb via e-post