Södertälje Kommun

Sverige

Om Södertälje Kommun

Södertälje kommuns värdegrund

Värderingar:
- Medborgaren först
- Respekt för individen
- Mer än förväntat

Principer:
- Utgå alltid från samhällsuppdraget
- Olikheter är en styrka

Våra värderingar tydliggör hur vi ska tänka och agera. De har ett stöd i våra principer som utgör grundtanken, riktlinjen, för vårt arbete.

Vi har alla egna värderingar utifrån våra olika bakgrunder och erfarenheter. Men på vår arbetsplats är det viktigt att vi har gemensamma värderingar som utgör grunden för hur vi vill uppfattas. De hjälper oss också att prioritera vid olika handlingsalternativ i vår yrkesroll. Södertälje kommuns värdegrund ska känneteckna närmare 6 000 medarbetares förhållningssätt och agerande i det dagliga arbetet.
Vår gemensamma värdegrund hjälper oss att fokusera på det som är viktigt, och kan liknas vid ett fingeravtryck för hela vår organisation.

2 jobb med Södertälje Kommun

Prenumerera på jobb via e-post