Advokatsamfundet

Sverige

Om Advokatsamfundet

Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken, och samfundets stadgar fastställs av regeringen. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. Samfundet är en privaträttslig sammanslutning, som har fått vissa myndighetsuppgifter.

Advokatsamfundet är ingen myndighet. Delar av samfundets verksamhet är ändå reglerade i lag, framför allt i rättegångsbalken. Anledningen till det är att tillgången på kvalificerade juridiska ombud som kan företräda enskilda och företag är av avgörande betydelse i en rättsstat.

Advokatsamfundets höga krav på och noggranna prövning av dem som ansöker om inträde, samt disciplinverksamheten, syftar till att upprätthålla en hög kvalitet på advokatkåren.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?