AB Ronneby Industrifastigheter, ABRI,

Sverige

Om AB Ronneby Industrifastigheter, ABRI,

AB Ronneby Industrifastigheter, ABRI, är ett modernt och stabilt kommunalt fastighetsbolag. ABRI äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler i Ronneby kommun och har ett fastighetsbestånd på ca 175 000 kvm. Bolaget förvaltar 23 fastigheter som är fördelade i tolv företagsbyar. Bolaget bedriver fastighetsförvaltning med i huvudsak inriktning på näringsfastigheter bestående av industri-, kontors- och handelslokaler samt hotell, Ronneby Brunn. En självklarhet för oss är service dygnet runt och en hög flexibilitet när det gäller lokalanpassningar. Vi arbetar även med företagsetableringar och aktiviteter som främjar näringslivets utveckling i Ronneby.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?