Stockholms Hantverksförening

Sverige

Om Stockholms Hantverksförening

Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?