Sveriges Arkitekter

Sverige

Om Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är alla arkitekters fack- och branschförbund med 13 000 medlemmar. Vi organiserar arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter och planeringsarkitekter. Vi ger stöd till våra medlemmar i deras yrkesliv samt bedriver bransch- och opinionsarbete. Sveriges Arkitekter har också nästan 3 000 studentmedlemmar. Sveriges Arkitekter är ett medlemsförbund i Saco.

1 jobb med Sveriges Arkitekter