Konjunkturinstitutet

Sverige

Om Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet är en expertmyndighet under Finansdepartementet med cirka 55 anställda. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen. Våra prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och för andra statliga myndigheter, företag, organisationer och för arbetsmarknadens parter.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?