Upplandsmuseet

Sverige

Om Upplandsmuseet

Stiftelsen Upplandsmuseet har det regionala museiansvaret i Uppsala län med ett 60-tal anställda som arbetar med många olika uppgifter och projekt. Verksamheten är organiserad i åtta avdelningar med varsin chef. Museet omsätter drygt 45 miljoner per år. Huvudmän för stiftelsen är Region Uppsala och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Museibyggnaden och kansli är centralt belägna i Uppsala. Läs mer på www.upplandsmuseet.se

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?