Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Sverige

Om Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3 000 medarbetare, 5 000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Läs mer på www.slu.se

SLU äger och förvaltar mer än 6 000 hektar mark runt om i landet för sina verksamheter. SLU arbetar aktivt med att utveckla sina resurser genom att skapa attraktiva forsknings- och lärandemiljöer med kvalitativt hög service för universitetets verksamheter, studenter och anställda. Vidare strävar de mer affärsdrivande enheterna inom organisationen med att skapa en god och stabil ekonomisk avkastning åt universitetet. 

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?