Sveriges Domstolar

Sverige

Om Sveriges Domstolar

Sveriges domstolar omfattar 82 olika myndigheter med 6 500 personer anställda. I Sveriges domstolar ingår tingsrätter, hovrätter, Högsta domstolen, förvaltningsrätter, kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Domstolsverket.

1 jobb med Sveriges Domstolar