Alfred Nobel Science Park

Alfred Nobel Science Park startades 2014 och är en viktig del av det regionala innovationssystemet i Örebro och Karlskoga med lokalt, regionalt och internationellt erkännande inom parkens fokusområden. ANSP är gränssnittet mellan företag, forskare och samhällets aktörer, och är en innovativ mötesplats som attraherar människor, företag och kapital till Örebroregionen