Byggbranschens Utbildningscenter

Byggbranschens Utbildningscenter, som är en del av Byggföretagen, tillgodoser kompetensbehovet i bygg- och anläggningsbranschen, för såväl tjänstemän som yrkesarbetare i hela landet. Vi arbetar kontinuerligt med att utöka vårt utbud och anpassa det till branschens utveckling och byggföretagens behov för att alltid vara i framkant i samhällsutvecklingen. Under de senaste två åren har vårt utbud vuxit genom en kombination av digitala och fysiska utbildningar vilket också ställer högre leverans- och kompetenskrav. Byggbranschens utbildningscenter består av 18 medarbetare inom olika ansvars- och kompetensområden.