Chroma Studios

Chroma är en nybildad startup som skapar nya sätt att berätta med ljud - multidimensionella filmiska ljudberättelser. Det är underhållning som passar det tjugoförsta århundradet, något man inte kan uppleva genom dagens traditionella medier. Vi på Chroma bygger en digital plattform där vi bjuder in kreatörer från olika konstnärliga områden för att dela sina berättelser med stöd av vår teknik - mångfaldiga, samtida och djupt mänskliga berättelser där författarna samarbetar med ljudkonstnärerna. Följ med på vår spännande resa!