Gävle kommun

Gävle kommun är en politiskt styrd organisation vars högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Under fullmäktige består kommunen av fyra sektorer med tillhörande nämnder, som alla har olika uppdrag. Kommunen äger även fyra helägda och två delägda bolag. Utöver bolagen finns fyra kommunalförbund.