GöteborgsOperan AB

GöteborgsOperans vision – Ett av norra Europas ledande operahus. Ett modernt och nytänkande operahus som kännetecknas av professionalism och engagemang. Vi arbetar med en bred repertoar av opera, dans, musikal och konsert och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats med ungefär lika många kvinnor som män anställda. GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen med ca 530 anställda. Totalt ges på Stora och Lilla scenen samt i regionen ca 380 föreställningar per år för ca 265.000 besökare. Vi omsätter ca 500 miljoner kr varav ca 27% är egenfinansiering.