Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

KSLA instiftades 1811 och har idag 530 svenska och närmare 180 internationella ledamöter, organiserade i tre avdelningar. Kansliet med 11 anställda finns centralt i Stockholm. Akademien strävar efter att vara den främsta oberoende mötesplatsen för de gröna och blå näringarna. Verksamheten bygger på obunden analys och dialog. Den omfattar bland annat arbete i olika projekt och arbetsgrupper, genomförande av konferenser och seminarier samt publicering. KSLA har förtroendet att förvalta ett antal stiftelser för utdelning av stipendier och forskningsanslag. Mer information finns på vår hemsida www.ksla.se.