Kvalitena AB

Kvalitena AB är ett privatägt fastighetsbolag med direktägda fastigheter samt noterade- och onoterade fastighetsinnehav. Kvalitena har även ett mindre innehav i noterade värdepapper och verksamheter differentierade ifrån fastighetsbranschen samt innehav i onoterade industri-, produktion- och finansbolag via dotterbolaget Kvalitena Industrier AB.