LYNX

Lynx Asset Management ABs affärsidé är att utveckla systematiska investeringsstrategier för att möta våra kunders behov. På vårt huvudkontor i centrala Stockholm arbetar över 70 personer varav mer än hälften fokuserar på forskning och utveckling. Vi är till övervägande delen välutbildade specialister med kompetens inom områden som fysik, matematik, finans och systemutveckling. Den kvantitativa och systematiska ansatsen genomsyrar alla delar av verksamheten. Vi premierar nyfikenhet och nytänkande. Bolaget grundades 1999 av Jonas Bengtsson, Svante Bergström och Martin Sandquist. Innan Lynx Asset Management AB startades utgjorde trion enheten Proprietary Trading på Nordbanken, och där utvecklades grunden till det ursprungliga Lynxprogrammet. Bolaget ägs idag - utöver de tre grundarna - av ett antal nyckelmedarbetare och Brummer & Partners.