Norrtälje kommun

Norrtälje kommun växer och målet är att växa från dagens 62 000 invånare till 77 000 år 2040. Samhällsbyggnadskontoret är en central del av denna utveckling som bland annat innefattar att skapa förutsättningar för nya bostäder, förskolor och företagsetableringar. Norrtälje kommun som helhet arbetar med ett lean-inspirerat arbetssätt som heter Högre höjder, vilken visar vägen för organisationen som präglas av positiv människosyn som utgår från att alla medarbetare vill och kan bidra till utveckling. Vår vision om framtiden: Global livsstil, lokalt liv pekar ut färdriktningen för vårt engagemang på kort och lång sikt i strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva.