Sharp Recruitment

Vi har inga klienter. Vi har samarbetspartners. Det är genom våra uppdragsgivares tillväxt och utveckling som vi utvecklas och vice versa. Det är därför vi kontinuerligt eftersträvar en allt djupare förståelse för varje uppdragsgivares behov, kultur, organisation, målsättning och även branschens utveckling i helhet. Det är också därför vi är mer tillgängliga, mer flexibla och engagerar oss i varje enskilt uppdrag till 110%. Sharp Recruitment tillhandahåller skräddarsydda lösningar inom rekrytering och bemanning som styrs utifrån varje kund och dennes särskilda behov. Främst arbetar vi med hela rekryteringsprocesser men hjälper också våra kunder med t.ex. Second Opinions, interimslösningar och tester av uppdragsgivarens egna kandidater.