SKL International

SKL International är en del av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På uppdrag av framför allt Sida, arbetar vi globalt med att stärka demokrati och god samhällsstyrning på lokal nivå. En viktig komponent i vår verksamhet är självklart miljö och hållbar utveckling i en lokal kontext. På huvudkontoret i Stockholm är vi ca 30 personer och ungefär dubbelt så många kontrakterade på heltid i våra projekt utomlands. Vi är en värdebaserad organisation som har mod att stå för lösningar vi är övertygade ger hållbara resultat.