Södertälje kommun

Södertälje är beläget där Mälaren är förbunden med Östersjön genom slussen i Södertälje och vi är sedan 2000 den största tätorten helt belägen i Södermanland. I Södertälje finns såväl stad som landsbygd, både stora internationella exportföretag och ett aktivt näringsliv med många mindre företag. Staden präglas också av ett starkt kulturliv och framgångsrikt idrottsliv. Södertälje kommunkoncern är en stor organisation med en kommunförvaltning och 11 kommunägda bolag, med totalt 7 000 anställda (6 000 i förvaltningen, 1 000 i bolagen). Kommunens uppgifter omfattar allt från att säkerställa tillgången till välfärdstjänster, ansvara för samhällsbyggandet och se till att det finns bostäder, till att stötta och bidra till ett aktivt föreningsliv samt stimulera och underlätta företagande. Södertälje kommun växer och har nu passerat 100 000 invånare. Fram till 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas.