Sparbankernas Riksförbund

Sparbankerna bidrar med växtkraft och livskvalitet där du bor. Delar av vinsten går tillbaka till din bygd. I Sverige finns det totalt 60 sparbanker varav 59 är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Medlemmarna har tillsammans över 3300 medarbetare och över 2 miljoner privat- och företagskunder på drygt 200 bankkontor i fler än 120 kommuner. Efter de fyra storbankerna kommer sparbankerna sammantaget gemensamt på femte plats när det gäller in- och utlåningsvolym till allmänheten. Läs mer på: www.sparbankerna.se