Srf konsulterna

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen för verksamma konsulter inom redovisning, lön och rådgivning. Vi erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen. Srf konsulternas 6 500 medlemmar, varav 3 500 är Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter och Srf Auktoriserade Lönekonsulter, hjälper tillsammans med sina kollegor 330 000 svenska och utländska företag med redovisning och lönehantering.