Statens geotekniska institut, SGI

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och negativa konsekvenser av stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har totalt cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Avdelningen för Klimatanpassning har idag ca 25 medarbetare och vi förstärker med ytterligare medarbetare i takt med utökade uppgifter inom arbetet med klimatanpassning. Avdelningens medarbetare finns vid samtliga myndighetens kontor och är indelade i tre enheter med enhetsansvariga som leder det dagliga arbetet.