Statens Medieråd

Statens medieråd är en enrådsmyndighet som verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten är ett kunskapscentrum kring barn och ungas medieanvändning och samordnar det nationella arbetet med medie- och informationskunnighet. Det är Statens medieråd som fastställer åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt. Myndigheten finns i Filmhuset på Gärdet i Stockholm och har idag 21 medarbetare.