Stockholms universitet

Välkommen att söka till Stockholms universitet, en öppen och nyskapande arbetsplats i huvudstaden. Stockholms universitet är en av Europas ledande institutioner för forskning och högre utbildning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Ledningen och våra 6000 medarbetare arbetar hela tiden strategiskt för att utveckla verksamheten så att den fortsätter hålla högsta internationella kvalitet.

Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är vi en av Europas ledande institutioner för forskning och högre utbildning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Vi strävar efter att anställa de skickligaste medarbetarna till vår myndighet. Vår förvaltning och kärnverksamhet präglas av professionalism och kompetens. Vi fokuserar därför på omsorgsfull rekrytering, löpande kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Vi verkar för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling, vi tillvaratar våra medarbetares olika bakgrund och kompetens. Alla ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt.  

Vill du bli en av oss? Vi söker ständigt nya medarbetare, välkommen med din ansökan. Läs gärna mer om oss på vår hemsida http://www.su.se

Stockholms Universitet 2

Fotograf: Jens Olof Lasthein / Stockholms universitet