VA SYD

VA SYD renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval. Vår verksamhet har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år, och omfattar omkring 400 medarbetare. På VA SYD arbetar vi aktivt för att vara en öppen och inkluderande organisation där medarbetare trivs, mår bra och bidrar till helheten. 2018 blev vi ett certifierat Great Place to Work® vilket innebär att VA SYD uppfattas som en bra arbetsplats av våra anställda. För att klara vårt uppdrag även i framtiden vill vi knyta till oss medarbetare som speglar den omvärld vi verkar i. Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss och bidra till att utveckla vår verksamhet. VA SYD är ett kommunalförbund med tre olika beslutsorgan; förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet, förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten samt de fem ägarnämnderna, en för varje medlemskommun, som ansvarar för ett lokalt inflytande i verksamhet. Läs mer på http://www.vasyd.se