ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning

Ekonomi

Med anor från 1868 och med blicken mot framtiden har Hvilan Utbildning en bra balans mellan tradition och nytänkande. Hvilan Utbildning är Sveriges främsta utbildare inom den gröna näringen. Vi ägs av branschen, GRO - den Gröna näringens riksorganisation och har verksamhet från Kabbarp (Skåne) i söder till Uppsala i norr.


Läs mer

Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna

Ekonomi

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för svensk basindustri, d v s stål-, metall-, gruv-, massa- och pappersindustrin, sågverks-, byggnadsämnes-, och svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 135 miljarder kronor och cirka 260 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde. Vi arbetar med service till medlemsföretagen i form av...


Läs mer

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Ekonomi

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en expertmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för individ och samhälle. I uppdraget ingår bland annat att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och relevanta delar av Skatteverket. På ISF arbetar ett 60-tal personer varav en majoritet är utredare med grund- eller forskarutbildning inom bland annat företagsekonomi, juridik, medicin,...


Läs mer

John Mattson Fastighets AB

John Mattson Fastighets AB

Ekonomi

John Mattson Fastighetsföretagen AB är Lidingös största bostadsfastighetsägare med 2 177 hyreslägenheter och 25 medarbetare. Bolagets fastighetsvärde är idag 6 Mdkr med mål att växa till 10 Mdkr år 2023. Våra hyresgäster bor i Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum. Företagets grundare är byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade det som fram till 1965 var ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag. Verksamheten drivs utifrån en tydlig värdegrund baserad på professionellt,...


Läs mer

KLP Fastigheter AB

KLP Fastigheter AB

Ekonomi

KLP Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till norska KLP Eiendom AS, en av nordens största fastighetsägare med ett sammanlagt fastighetsvärde av ca 70 miljarder kronor. KLP Eiendom AS ägs i sin tur av KLP som är ett av Norges största pensionsbolag med ett förvaltningskapital på drygt 700 miljarder kronor. Med långsiktigt ägande förvaltar och utvecklar KLP centralt belägna kontors, butiks - och hotellfastigheter om totalt ca 2 miljoner kvadratmeter. KLP Eiendom har 150 anställda och 30 års...


Läs mer

Konsumentverket

Konsumentverket

Ekonomi

Konsumentverket håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag. Vi finns i Karlstad och är cirka 190 medarbetare som tillsammans bidrar till väl fungerande marknader där både konsumenter och företag vet vad som gäller. Du kan läsa mer om Konsumentverket och vårt uppdrag på vår webbplats www.konsumentverket.se.


Läs mer

Kungliga tekniska högskolan KTH

Kungliga tekniska högskolan KTH

Ekonomi

KTH - i människans tjänst för morgondagens samhälle KTH bedriver utbildning och forskning som kännetecknas av dynamik, nyskapande och handlingskraft. Här samarbetar experter, pedagoger, studenter, tekniker och administratörer. Människorna är det mest intressanta med KTH. Våra anställda och våra studenter har vitt skilda kunskaper, erfarenheter och talang. Tillsammans för vi kunskapen framåt. Målmedvetet arbetar vi för att förbättra den värld vi lever i.


Läs mer

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna

Ekonomi

The Kvinna till Kvinna foundation is a non-profit organisation that promotes women's rights in in conflict-affected contexts with the aim to advance women’s rights and promote sustainable peace. We do so by working together with over 110 local women’s rights organisations. Kvinna till Kvinna is organised around three departments – Program, Communication, and Resources. Our 130 co-workers are equally divided between the Headquarter in Stockholm and 14 country offices in five different regions...


Läs mer

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Ekonomi

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet. Vi är en modern myndighet med en lång historia av att arbeta för en hållbar utveckling av Jönköpings län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och utgör en viktig länk mellan staten och länets kommuner och invånare. Vi skapar samhällsnytta genom kunskapsförmedling, rådgivning, samordning, prövning, ekonomiskt stöd, tillsyn och kontroll. Länsstyrelsen är en kunskapsintensiv myndighet med ett brett ansvarsområde. Vi arbetar bland annat...


Läs mer

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland

Ekonomi

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt, och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vår vision är ett livskraftigt Östergötland där en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna är målet. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet. Våra 300 medarbetare är engagerade experter och generalister inom 47 olika politikområden. Landshövdingen och länsrådet utgör länsledning och ansvar gentemot regeringen för att myndigheten samlat...


Läs mer

Locum

Locum

Ekonomi

Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner kvadratmeter i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården.


Läs mer

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet

Ekonomi

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1600 anställda och 15 000 studenter.


Läs mer

Lunds Kommun

Lunds Kommun

Ekonomi

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Läs mer

Malmö stad

Malmö stad

Ekonomi

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?


Läs mer

ManpowerGroup

ManpowerGroup

Ekonomi

ManpowerGroup är marknadsledande inom bemanningsbranschen och är världsledande på att hitta rätt lösning utifrån människans potential och företagens ambition. Vi finns i mer än 80 länder över hela världen. Genom globala insikter och lokal expertkunskap, ökar vi framgången för våra kunder. Verksamheten i Sverige genererar drygt 20.000 jobb varje år och vi finns vi på över 50 orter med 12 000 medarbetare. Läs mer på manpowergroup.se.


Läs mer

MaxKompetens

MaxKompetens

Ekonomi

Maxkompetens affärsidé är att kompetensförsörja sina kunder i huvudsak genom bemanning, rekrytering, search, in/ outsourcing, ekonomikonsulting samt genom att vara vårdgivare inom elevhälsa. Vi gör detta genom tre fristående affärsområden som genom synergier stödjer varandra. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har Maxkompetens framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag....


Läs mer

Media Markt

Media Markt

Ekonomi

Med fler än 850 varuhus i 14 länder gör det oss till den absolut största aktören inom hemelektronik i Europa. I mer än 35 år så har MediaMarkt varit kända för sina innovativa produkter, ett mycket tydligt kundfokus och en omfattande kund- och after sales-service. Vi lägger stort fokus vid företagskulturen då vi tror på att trivsam arbetsplats leder till nöjda kunder. Våra värdeord är bland annat Respekt, Affärsmannaskap, Kundfokus och Energi.


Läs mer

Motormännens Riksförbund

Motormännens Riksförbund

Ekonomi

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter, och har cirka 100 000 medlemmar. Under sin nästan 100 år långa historia har organisationen gett sina medlemmar stöd, råd och inspiration för säkrare och roligare bilresor. Motormännen har gått i bräschen för införandet av bland annat högertrafik och bilbälten. Moderna tider ställer nya krav på bilar och bilister. Därför arbetar Motormännen för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för alla...


Läs mer

Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun

Ekonomi

Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion vilket innebär goda förutsättningar att växa och utvecklas. I Nynäshamn är vi stolta över våra stora grönområden, våra åkrar, skogar och havet som breder ut sig på tre sidor om kommunen. Här finns alltid miljöombyte och andrum på gångavstånd. Så oavsett var du jobbar i kommunen, bidrar vår rika natur till en bättre arbetsmiljö. Nynäshamns kommun är idag den största arbetsgivaren med cirka 2000 medarbetare som tillsammans servar...


Läs mer

Omställningsfonden

Omställningsfonden

Ekonomi

Omställningsfonden hjälper människor inom kommun och landsting som blivit uppsagda att hitta nytt jobb. Verksamheten startade 2012 och baseras på ett kollektivavtal, KOM-KL, mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt Arbetsgivarorganisationen Sobona och fackförbunden Kommunal, OFR samt AkademikerAlliansen. Omställningsavtalet omfattar cirka 1,1 miljoner anställda inom kommuner, landsting samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Sobona. Verksamheten finansieras av...