ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

If

If

Be part of the leading Nordic/Baltic insurance company. We offer career opportunities for you with a background in e.g. engineering, mathematics, law, business administration, finance, sales, IT, HR, communication. Regardless of your previous experience, what matters most is that you are the right person for the right place! Insurance is an interesting and complex business. To be successful we need to be professional at managing risks and have a strong customer focus in everything we do. Our...


Läs mer

Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för svensk basindustri, d v s stål-, metall-, gruv-, massa- och pappersindustrin, sågverks-, byggnadsämnes-, och svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 135 miljarder kronor och cirka 260 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde. Vi arbetar med service till medlemsföretagen i form av...


Läs mer

Ingager

Ingager

Ingager hjälper företag att nå sina målsättningar och skapa konkreta resultat från Facebook och Instagram. Sedan starten 2011 har vi konsekvent arbetat med resultat- och affärsfokus för våra uppdragsgivare. Vi levererar mätbara resultat till våra kunder, varje dag. Ingager arbetar med uppdragsgivare såsom Bonnier, BMW, Innocent och American Express.


Läs mer

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en expertmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för individ och samhälle. I uppdraget ingår bland annat att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och relevanta delar av Skatteverket. På ISF arbetar ett 60-tal personer varav en majoritet är utredare med grund- eller forskarutbildning inom bland annat företagsekonomi, juridik, medicin,...


Läs mer

ISS Facility Services

ISS Facility Services

ISS Facility Services är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 11 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är ca 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som ägs av bl a...


Läs mer

John Mattson Fastighets AB

John Mattson Fastighets AB

John Mattson Fastighetsföretagen AB är Lidingös största bostadsfastighetsägare med 2 177 hyreslägenheter och 25 medarbetare. Bolagets fastighetsvärde är idag 6 Mdkr med mål att växa till 10 Mdkr år 2023. Våra hyresgäster bor i Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum. Företagets grundare är byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade det som fram till 1965 var ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag. Verksamheten drivs utifrån en tydlig värdegrund baserad på professionellt,...


Läs mer

JUREK REKRYTERING & BEMANNING

JUREK REKRYTERING & BEMANNING

OM JUREK REKRYTERING & BEMANNING Jurek är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsföretag med inriktning mot Juridik, Ekonomi & HR. Vi har ca 90 medarbetare över våra kontor i Stockholm, Göteborg och Sundsvall. Vi lägger mycket energi på att omsorgsfullt identifiera och matcha rätt kandidat till rätt uppdrag. Att gå på djupet "utanför CV:et" för att matcha rätt mellan kandidaten och det specifika uppdragets kultur och vision är vår absoluta ambition. Det värde vi lyckas leverera...


Läs mer

Karlstad Universitet

Karlstad Universitet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss


Läs mer

Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende, tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Rådet ingår i Sveriges nya klimatpolitiska ramverk, tillsammans med klimatlagen samt klimatmål för perioden fram till 2045 då Sverige skall ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Klimatpolitiska rådet inrättades den 1 januari 2018 som en nämndmyndighet med kansli hos forskningsrådet Formas.


Läs mer

KLP Fastigheter AB

KLP Fastigheter AB

KLP Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till norska KLP Eiendom AS, en av nordens största fastighetsägare med ett sammanlagt fastighetsvärde av ca 70 miljarder kronor. KLP Eiendom AS ägs i sin tur av KLP som är ett av Norges största pensionsbolag med ett förvaltningskapital på drygt 700 miljarder kronor. Med långsiktigt ägande förvaltar och utvecklar KLP centralt belägna kontors, butiks - och hotellfastigheter om totalt ca 2 miljoner kvadratmeter. KLP Eiendom har 150 anställda och 30 års...


Läs mer

Knivsta kommun

Knivsta kommun

I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet? Välkommen till oss!


Läs mer

Konsumentverket

Konsumentverket

Konsumentverket håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag. Vi finns i Karlstad och är cirka 190 medarbetare som tillsammans bidrar till väl fungerande marknader där både konsumenter och företag vet vad som gäller. Du kan läsa mer om Konsumentverket och vårt uppdrag på vår webbplats www.konsumentverket.se.


Läs mer

Kungliga tekniska högskolan KTH

Kungliga tekniska högskolan KTH

KTH - i människans tjänst för morgondagens samhälle KTH bedriver utbildning och forskning som kännetecknas av dynamik, nyskapande och handlingskraft. Här samarbetar experter, pedagoger, studenter, tekniker och administratörer. Människorna är det mest intressanta med KTH. Våra anställda och våra studenter har vitt skilda kunskaper, erfarenheter och talang. Tillsammans för vi kunskapen framåt. Målmedvetet arbetar vi för att förbättra den värld vi lever i.


Läs mer

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna

The Kvinna till Kvinna foundation is a non-profit organisation that promotes women's rights in in conflict-affected contexts with the aim to advance women’s rights and promote sustainable peace. We do so by working together with over 110 local women’s rights organisations. Kvinna till Kvinna is organised around three departments – Program, Communication, and Resources. Our 130 co-workers are equally divided between the Headquarter in Stockholm and 14 country offices in five different regions...


Läs mer

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet. Vi är en modern myndighet med en lång historia av att arbeta för en hållbar utveckling av Jönköpings län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och utgör en viktig länk mellan staten och länets kommuner och invånare. Vi skapar samhällsnytta genom kunskapsförmedling, rådgivning, samordning, prövning, ekonomiskt stöd, tillsyn och kontroll. Länsstyrelsen är en kunskapsintensiv myndighet med ett brett ansvarsområde. Vi arbetar bland annat...


Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholm

Sverige är indelat i 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Landshövdingen utses direkt av regeringen och är länsstyrelsens chef. Länsstyrelsen sitter i länets residensstad men kan också ha kontor och verksamheter på andra platser i respektive län. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika...


Läs mer

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland

Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt, och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vår vision är ett livskraftigt Östergötland där en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna är målet. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet. Våra 300 medarbetare är engagerade experter och generalister inom 47 olika politikområden. Landshövdingen och länsrådet utgör länsledning och ansvar gentemot regeringen för att myndigheten samlat...


Läs mer

Länsstyrelsen Södermanlands län

Länsstyrelsen Södermanlands län

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på...


Läs mer

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser. Här kan du läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi. På Linnéuniversitetet finns även en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning.


Läs mer

Locum

Locum

Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner kvadratmeter i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården.