Generaldirektör och chef till Konkurrensverket

Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 27 februari 2017
Stängs
den 23 mars 2017
Ref:
N2017/01393/KLS
Kontakta
Eva Lindström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Regeringen söker generaldirektör och chef till Konkurrensverket

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år. 

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Myndigheten är aktiv i internationellt policyarbete, bl.a. inom EU och OECD och har ett väl utvecklat samarbete med andra tillsynsmyndigheter inom EU. 

Myndigheten ligger i Stockholm och har ca 150 anställda.

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare samt har

 • kunskap eller erfarenhet från något av myndighetens verksamhetsområden,
 • erfarenhet av att framgångsrikt driva förhandlingar på hög nivå,
 • kunskap om att arbeta strategiskt med styrningsfrågor,
 • erfarenhet av operativ verksamhet i ledande ställning,
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer,
 • gedigna kunskaper och insikt om svensk statsförvaltning och den politiska kontext som myndigheten verkar inom,
 • akademisk examen t.ex. inom juridik eller samhällskunskap,
 • goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha förmåga att

 • företräda myndigheten externt och internt, såväl nationellt som internationellt,
 • etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med andra relevanta aktörer inom myndighetens område, såväl nationellt som internationellt,
 • vara drivande, lösnings- och resultatorienterad,
 • vara en person med god analytisk förmåga och hög integritet,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor,
 • utveckla och leda verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Meriterande är

 • kunskap om EU-rätt, konkurrensrätt och upphandlingsrätt,
 • erfarenhet av internationellt arbete på strategisk nivå, gärna EU relaterat,
 • erfarenhet av tillsynsverksamhet,
 • erfarenhet från näringslivet, företrädesvis på chefsnivå.

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för Konkurrensverket. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information om anställningen lämnas av Eva Lindström, statssekreterare eller Anette Madsen, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, Kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Samtliga nås på telefon 08-405 1000. 

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 23 mars 2017 till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förslutet kuvert märkt med referensnummer N2017/01393/KLS. Ange dina kontaktuppgifter i din intresseanmälan.

Liknande jobb

Liknande jobb