Kommundirektör till Haninge kommun

Rekryterare
Plats
Haninge (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 7 mars 2017
Stängs
den 26 mars 2017
Kontakta
Björn Torstensson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

BEFATTNING
Kommundirektör

UPPDRAGET
I en tillväxtkommun som Haninge är behovet av välfärdstjänster, bostäder, ny infrastruktur m m mycket stort. För att säkerställa den fortsatta utvecklingen av Haninge kommun har kommundirektören ett tydligt uppdrag att, tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän vidareutveckla samarbeten och samverkan med våra grannar i Södertörnssamarbetet, andra kommuner, näringslivet, föreningslivet och med andra aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, för att hitta hållbara, effektiva och kreativa lösningar som säkerställer Haninges fortsatta tillväxt och utveckling.

Din roll som kommundirektör är att vara den sammanhållande länken mellan de förtroendevalda och förvaltningarna. En viktig del i detta arbete är att säkerställa processerna mellan tjänstemannanivå och den politiska nivån. För att därmed tillse att de beslut som tas är välgrundade och stabila. Som kommundirektör ser du också till att upprätthålla en tydlig rollfördelning mellan de förtroendevalda och tjänstemännen så att politiska beslut effektivt kan genomföras och följas upp.

Det är också viktigt att du har en förmåga att känna av kommunens inre liv samt med god omvärldsbevakning beskriva för de förtroendevalda konsekvenserna av de beslut som tas så att de blir effektiva och långsiktigt hållbara.

Tillsammans med förvaltningschefer och övriga medarbetare är det viktigt att du driver arbetet med att skapa förutsättningar för gemensamma arbetssätt, förhållningssätt och synsätt.

Att vara en förebild som ledare och kunna kommunicera visioner, mål och uppdrag både internt och externt är ytterligare en uppgift för kommundirektören. Målsättningen är att stärka varumärket Haninge med utgångspunkten att Haninge är en attraktiv och välkomnande kommun som drivs av viljan att alltid bli bättre vilket skapar en stolthet i att bo och verka i Haninge kommun.

FÖRVÄNTNINGAR
Med ett tydligt och engagerat ledarskap leder Du kommunens verksamheter. Du har en god självkännedom och kan fatta beslut som karaktäriseras av ekonomiskt ansvarstagande och effektivt resursutnyttjande. Du förväntas leda, engagera och stötta verksamhetens chefer mot ett effektivt, nytänkande och förändringsorienterat arbetssätt med förankring i politiska beslut.

Du har förmåga att få samspelet mellan de förtroendevalda, tjänstemän och externa samarbets- och samverkansaktörer att fungera. Du förstår värdet av och prioriterar att samverka, ”nätverka” och bygga relationer för att åstadkomma goda resultat.

Du har en förmåga att fatta långsiktigt hållbara beslut och är duktig på att motivera och få med dig andra samt på att följa upp och slutföra projekt.

Du förväntas verka som ambassadör för kommunen och därmed trivas med att vara synlig både i media och i stadsbilden och har förmåga att hantera och företräda kommunen i offentliga uppdrag.

Som kommundirektör har Du en förmåga att fatta beslut och att ta i många typer av frågor. Visa mod och kraft i sitt beslutsfattande. Du har en strategisk blick och kan leda med glädje, energi och framåtanda.

Du har mycket god erfarenhet av att leda och utveckla en större komplex verksamhet med dokumenterat goda resultat. Du har erfarenhet att leda via andra. Du har mycket god förståelse för politiskt styrd verksamhet och beslutsgången i en politiskt styrd verksamhet. Du har en relevant akademisk utbildning och har du genomgått en tyngre ledarutbildning såsom, IFL, MIL eller motsvarande är det meriterande.

Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift och vara bekväm med att presentera och beskriva kommunens verksamhet på såväl svenska som engelska.

ERBJUDANDE
Haninge kommun erbjuder ett attraktivt uppdrag i en kommun med en uttalad politisk vilja att växa. Ekonomiska förutsättningar och en effektiv och professionell organisation gör att Haninge kommun har goda förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas.

Genom att arbeta i Stockholms läns sjätte största kommun, tillika utpekad som regional stadskärna i RUFS, får du möjlighet att bidra till både kommunens, Södertörns och hela Stockholmsregionens kraftfulla utveckling.

Välkommen med din intresseanmälan via "Ansök" till oss senast den 26 mars 2017.

Liknande jobb

Liknande jobb